Velkommen til sognet

Menighedsrådene i Brabrand og Sønder Aarslev sogne har som erklæret mål, at byde alle nytilflyttere, der er medlemmer af Folkekirken velkommen til sognet med en velkomstpakke.

Pakken består af seneste udgave af Sognebladet, en CD med pigekoret, brochurer med tilbud på aktiviteter i kirkerne og Sognegården samt et informationsbrev.

Pakkerne deles rundt af et korps af frivillige velkomstambassadører i begge sogne.

Har du lyst til at være velkomstambassadør og være med til at byde velkommen til nytilflyttere? Så kontakt kirkekoordinator Helle Enselmann på tlf. 8626 0645 eller mail: heel@km.dk