SamtaleSalonBrabrand

Som erstatning til tre sogneaftener arrangerer Aktivitetsudvalget tre samtalesaloner under navnet "Samtalesalon" sammen med Brabrand IF og KulturGas.

Salonerne byder indenfor til et godt emne, hvis oplæg holdes af en kendt foredragsholder. Efter en forfriskning fortsætter man med at drøfte emnet i grupper. Til sidst er der spørgsmål og debat.

Entré: 75 kroner.

Læs mere om SamtaleSalonBrabrand på www.samtalesalonbrabrand.dk

Kontakt: samtalesalonbrabrand@brabrand-aarslev.dk