Minikonfirmand - forår 2021

Kære forældre og børn!

Øv - minikonfirmand-forløbet er udskudt indtil videre.
Skriv eller ring til Simon (præsten), hvis du har spørgsmål:
Tlf.: 86 26 30 15
Mail:
sek@km.dk

Simon giver besked, når vi ved, hvornår holdet starter op, ligesom vi også vil skrive det her på hjemmesiden.

- - - - - - 

Kære elev i 3.A og 3.B på Engdalskolen

Kunne du tænke dig at være minikonfirmand? Så kom og vær med, når vi begynder på et nyt hold i Brabrand Kirke.

Det er torsdage kl. 14.00-15.30.

Til minikonfirmand skal vi lege, synge, være kreative og gå på opdagelse. Hvor stor er en kirkeklokke? Hvad er en kirkegård? Hvad kan en døbefont? Hvordan spiller et orgel? Det må vi finde ud af! Og hver gang skal vi høre fortælling fra Bibelen, som fortæller noget om vores liv, om Gud og om mennesker.

Hvis du gerne vil være med, skal dine forældre skrive eller ringe til mig (se senere). Jeg håber, vi ses!

De bedste hilsner fra Simon, præst i Brabrand-Årslev kirker. 

Kære forældre til elever i 3.A og 3.B

Astrid Lindgren sagde ved sin 90 års fødselsdag: ”Man skal ikke pakke børn ind i vat. Man skal pakke dem ind i gode fortællinger!”

Formålet med minikonfirmandundervisningen er at gøre elever i 3. klasse fortrolige med kirken og kristendommen. At formidle kristendommens fortællinger i mødet med elevernes egne erfaringer og spørgsmål.

Undervisningen er et frivilligt tilbud for alle efter skoletid, og der stilles ikke krav til, at man skal være døbt for at deltage. Alle er velkomne!

Sådan forløber det:

Undervisningen er hver torsdag kl. 14.00-15.30. Info følger om opstartsdato.  Foruden mig selv er pædagog Agnes Langgaard Andersen med som hjælper.

Undervisningen foregår både i sognegården og kirken. Eleverne skal selv komme fra skolen/sfo til sognegården, og videre hjem fra sognegården, når vi er færdige.

Vi afslutter forløbet med en børnegudstjeneste for hele familien, hvor minikonfirmanderne medvirker.

Sådan tilmelder man sig minikonfirmandundervisningen:

I en mail til mig via sikker mail eller telefon 86 26 30 15 oplyser I følgende:

· Elevens navn, klasse og adresse.

· Forældrenes navne, adresse(r), telefonnummer og mail.

· Hvis eleven har allergier, diagnoser eller andet, jeg kan have brug for at kende


OBS: Vi kan desværre ikke starte op i januar som planlagt pga. Corona-situationen. Info følger.

Venlig hilsen

Simon Koefoed

sognepræst i Brabrand-Årslev Kirker