Legestue

Hver torsdag kl. 10-12 hygger, synger og leger børn og voksne i Sognegården.

Legestuen er for børn i alderen 0-3 år i følge med en voksen. 
I de ulige uger kommer musikpædagog Susanne Cecilie Nielsen og synger med børnene.

Pris: 10 kr. pr. gang; - 25 kr. pr gang i ugerne med musikpædagog.

Se kalenderen nedenfor.

Kontaktpersoner:

Bente Dahlgaard, tlf. 8626 3373
Bodil Rosenmeyer, tlf. 8625 2303
Lis Møller, tlf. 8626 5875
Kirsten Stejner, tlf. 8626 3015

24maj kl. 10:00

Legestue i Brabrand Sognegård

Hver torsdag kl. 10-12 hygger, synger og leger børn og voksne i >