Babysalmesang - forår 2021

Du og din baby synger, sanser og lytter i Brabrand Kirkes flotte rum.

Babysalmesang ledes af sangpædagog Susanne Cecilie Nielsen.
Det er et forløb over otte tirsdage kl. 10.30 - 12.00.

Vi håber, at Corona-situationen tillader, at vi starter igen i januar 2021. På grund af aflyste hold i efteråret, er der allerede fyldt på januar-holdet (19. januar - 16. marts).

Næste hold starter den 13. april og slutter 1. juni.
Kontakt kirkekontoret for tilmelding.