Konfirmation

 

Hvad betyder det?

Ordet konfirmation betyder bekræftelse. Man siger, at man bliver konfirmeret, altså at man bliver bekræftet. Der er altså en anden, som bekræfter noget ved konfirmationen. Den, som bekræfter, er Gud. Han bekræfter det, han lovede ved dåben i en alder, hvor vi selv kan høre og forstå det. Gud bekræfter, at han fortsat vil være med dig som sin søn eller datter helt til verdens ende.

 

Hvornår?

I Brabrand og Sdr. Aarslev bliver man konfirmeret, når man går i 7. klasse, men man kan også konfirmeres som voksen. Konfirmationerne har i mange år ligget de første to søndage i maj.

 

Forberedelse

Som konfirmand deltager du i undervisning i sognegården to lektioner om ugen i skoletiden. Desuden skal du være fortrolig med gudstjenesten. I slutningen af 6. klasse uddeler præsterne et brev på skolen til dem, der overvejer at deltage i konfirmationsforberedelsen med praktiske oplysninger om tilmelding og opstart.

 

Skal-skal ikke?

I 13-14 års-alderen er der mange store tanker og spørgsmål, som skal prøves af. Også tanker om tro og tvivl fylder for mange teenagere. Uanset, om du har til hensigt at blive konfirmeret eller ej, er du meget velkommen til at deltage i undervisningen, hvor der er plads til at diskutere store spørgsmål. For nogle konfirmander er trosbekendelsen som siges i kirken hver søndag og hver gang til undervisningen rigeligt store ord at tage i munden. For tror jeg nu nøjagtigt, som vi siger det i trosbekendelsen?  Trosbekendelsen skal ikke opfattes som en juridisk traktat, hvor man skal kunne skrive under på det hele for at være ”rigtig troende.” Sådan har det aldrig været. Men trosbekendelsen er en fastholdelse af hvilken Gud og hvilken Jesus, vi taler om. Trosbekendelsen og konfirmationen er derfor et jatak til at have Gud med i sit liv og til gerne at ville tro.

 

Hvis du ikke er døbt

For at blive konfirmeret, skal du være døbt. Hvis du endnu ikke er døbt, anbefaler vi, at du følger forberedelsen sammen med de andre i klassen og at du efter nytår beslutter om du skal døbes og konfirmeres. Dåb aftales med kirkekontoret.

Kommende konfirmationer

Konfirmationer 2020

Lørdag den 2. maj  kl. 9.00 Brabrand Kirke

A-klassen

Søndag den 3. maj kl. 11.00 Brabrand Kirke

D-klassen

Fredag den 8. maj kl. 11.00  Brabrand Kirke

E-klassen

Lørdag den 9. maj  kl. 9.00 Brabrand Kirke

B-klassen

Lørdag den 9. maj  kl. 11.00 Brabrand Kirke

 C-klassen  

 

Konfirmationer 2021

Lørdag den 1. maj kl. 9.00 Brabrand Kirke

A-klassen

Søndag den 2. maj  kl. 10.00 Brabrand Kirke

D-klassen

Søndag den 9. maj kl. 9.00 Brabrand Kirke

B-klassen

Søndag den 9. maj kl. 11.00 Brabrand Kirke

C-klassen