Livets begivenheder

Kirken er for mange af os stedet, hvor de store overgange i livet bliver markeret. Du kan her finde information og læse alt om dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Dåb

Dåben markerer, at den døbte bliver Guds barn og bliver optaget i den kristne kirke.

Store børn, kommende konfirmander og voksne kan også blive døbt.

Konfirmation

Konfirmation er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Det er en bekræftelse af dåben og Guds løfte om trofasthed.

Bryllup

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af par. Et par, som er borgerligt viet kan fejre deres bryllup med en kirkelig velsignelse.

Begravelse

Kirkelig begravelse og bisættelse er afsked med en,  vi holdt af. Det er også en forkyndelse opstandelse, håb og trøst.