Dåb eller navngivning

Som forældre er det jer, der på barnets vegne må tage stilling til, om barnet skal døbes som spæd, om I ønsker dåben udskudt til barnet selv kan tage beslutning, eller om I ønsker at holde barnet helt væk fra kirke og kristendom.

Her kommer I under alle omstændigheder til at træffe en beslutning på barnets vegne. Før I træffer denne beslutning, foreslår vi, at I sammen gennemgår nedenstående punkter og får spørgsmålene drøftet grundigt med hinanden.

Læs videre: Hvad siger reglerne? >>

Praktisk vejledning

Dåb aftales telefonisk med vores kirkekoordinator på Brabrand Kirkekontor, Engdalsvej 1, tlf. 8626 0645 og e-mail brabrand.sogn@km.dk. Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00.


Når I bestiller tid til dåb, skal I snarest muligt meddele kirkekontoret, hvad I ønsker som barnets fulde navn og desuden fulde navne og adresser på mindst tre og højst fem faddere. 

Mindst to af fadderne skal være til stede ved dåben. En fadder skal selv være døbt og mindst have nået konfirmationsalderen. 

Cirka to uger før dåben ringer I til den præst, som har gudstjenesten, og aftaler tidspunkt for en dåbssamtale. Hvis I bor i Brabrand eller Sdr. Aarslev Sogn, kommer præsten gerne på besøg hos jer.