Udvalg

Vore udvalg, der stort set er fælles for begge sogne, består nu af menighedsrådsmedlemmer suppleret med eksterne medlemmer.
Udvalgsformandens navn står anført i kursiv. Udvalgenes hovedopgaver er anført. Udvalgene hjælpes og støttes i deres arbejde af en lang række frivillige, som yder en stor og meget påskønnet indsats.

Udvalg - redigeret og besluttet den 2. oktober 2018

Udvalg

Medlemmer

Forretningsudvalget træffer evt. presserende beslutninger og forbereder sager for menighedsrådene:
 
Lise Lotte Andersen, Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde, Mette Skinnebach Vadstrup, Kirsten Holmgaard, Bente Madsen.
Præstegårdsudvalget har ansvar for vedligeholdelse af præsteboligerne:
 
Henriette Linde, Bente Madsen, Bitten Vad la Cour, Ragnar Nielsen.
Sognegårdsudvalget har ansvar for vedligeholdelse af sognegården:
Se sognegårdsreglementet her
 
Niels Holm-Nielsen, Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Holmgaard, Ragnar Nielsen.
 
Aktivitetsudvalget arrangerer aktiviteter i Sognegården:
 
Ziva Møller, Simon Koefoed, Christian Hebell Paulsen, Gerda Jensen, Leif Kerstens. 

 

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Planlægning og vedligeholdelse af Brabrand kirke og kirkegård i samarbejde med kirkegårdslederen og kirkeværgen:
 

Leif Kerstens, Per Gissel Gisselø, Esben Andersen, Mette Skinnebach Vadstrup. Ragner Nielsen deltager som kirkeværge.

Ekstern: Bodil Munch, Thomas Møller.

 

Sognebladsudvalget redigerer og udsender Sognebladet:
 

Leif Kerstens, Esben Andersen, Inger Birgitte Bruhn, Simon Koefoed, Christian Hebell Paulsen, Lise Lotte Andersen.

Ekstern: Ove Paulsen.
 

Børne- og pigekor-udvalget støtter korets aktiviteter i samarbejde med korlederen.
 

Mette Skinnebach Vadstrup, Simon Koefoed

Ekstern: Rikke Olsen (forælder)
 

Kunstudvalget arrangerer kunstudstillinger i Sognegården:

Niels Holm-Nielsen, Liselotte Krusell

Ekstern: Bodil Munch, Birte Hayes, Birgit Jordansen.

 

Oplevelsesudvalget arrangerer lørdagshøjskoler, højskoleophold, kulturugeaktiviteter og evt. rejser:
 

Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Holmgaard,

Ekstern: Lajla Rasmussen, Inge Tougaard, Anne Marie Knudsen.
 

Diakoniudvalget leder en række frivillige aktiviteter, f.eks. legestue og sangaftener:

Ziva Møller, Bente Madsen, Gerda Jensen, Liselotte Krusell, Inger Birgitte Bruhn.

Ekstern: Karen Gleit.

 

Korudvalget

samarbejder med organisten om Brabrand Kirkes voksenkor:
 

Mette Skinnebach Vadstrup, organist Michael Østergaard Jensen, Simon Koefoed.

 

 

 

Serviceudvalget

planlægger og gennemfører servicefunktioner i forbindelse med gudstjenester m.v.:
 

Bente Madsen, Lise Lotte Andersen.

Ekstern: Jytte Lausen, Else Marie Høy, Anna Jørgensen.

 

Børne- og ungdomsudvalget

styrker, støtter, vedligeholder og udbygger børne- og ungdomsarbejdet i sognene

Bitten Vad la Cour, Lise Lotte Andersen, Inger Birgitte Bruhn.

Ekstern: Birgitte Andreasen.

 

Kommunikationsudvalget

Helle Enselmann, Lise Lotte Andersen, Esben Andersen, Christian Hebell Paulsen.