Udvalg

Vore udvalg, der stort set er fælles for begge sogne, består nu af menighedsrådsmedlemmer suppleret med eksterne medlemmer.
Udvalgsformandens navn står anført i kursiv. Udvalgenes hovedopgaver er anført. Udvalgene hjælpes og støttes i deres arbejde af en lang række frivillige, som yder en stor og meget påskønnet indsats.

Udvalg

Medlemmer

Forretningsudvalget træffer evt. presserende beslutninger og forbereder sager for menighedsrådene:
 
 Lise Lotte Andersen, Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde, Mette Skinnebach Vadstrup, Kirsten Stejner, Kirsten Holmgaard, Bente Madsen.
Præstegårdsudvalget har ansvar for vedligeholdelse af præsteboligerne:
 
Henriette Linde, Bente Madsen, Bitten Vad Nedergaard, Ragnar Nielsen.
Sognegårdsudvalget har ansvar for vedligeholdelse af sognegården:
Se sognegårdsreglementet her
 
Niels Holm-Nielsen, Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Holmgaard, Ragnar Nielsen.
 
Aktivitetsudvalget arrangerer aktiviteter i Sognegården:
 
Ziva Møller, en præst, Christian Hebell Paulsen, Gerda Jensen, Leif Kerstens. 

 

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Planlægning og vedligeholdelse af Brabrand kirke og kirkegård i samarbejde med kirkegårdslederen:
 

Leif Kerstens, Per Gissel Gisselø, Esben Andersen, Mette Skinnebach Vadstrup.

Ekstern: Bodil Munch, Thomas Møller.

 

Sognebladsudvalget redigerer og udsender Sognebladet:
 

Leif Kerstens, Esben Andersen, Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Stejner, Christian Hebell Paulsen, Lise Lotte Andersen.

Ekstern: Ove Paulsen.
 

Børne- og pigekor-udvalget støtter korets aktiviteter:
 

Kirsten Stejner, Mette Skinnebach Vadstrup.

Ekstern: En forælder.
 

Kunstudvalget arrangerer kunstudstillinger i Sognegården:

NIels Holm-Nielsen, Liselotte Krusell

Ekstern: Bodil Munch, Birte Hayes, Birgit Jordansen.

 

Oplevelsesudvalget arrangerer lørdagshøjskoler, højskoleophold, kulturugeaktiviteter og evt. rejser:
 

Kirsten Stejner, Kirsten Holmgaard, Inger Birgitte Bruhn.

Ekstern: Lajla Rasmussen, Inge Tougaard.
 

Diakoniudvalget leder en række frivillige aktiviteter, f.eks. legestue og sangaftener:

Kirsten Stejner, Ziva Møller, Bente Madsen, Gerda Jensen.

Ekstern: Karen Gleit.

 

Korudvalget

samarbejder med organisten om Brabrand Kirkes voksenkor:
 

Mette Skinnebach Vadstrup, organist Michael Østergaard Jensen.

 

Lokal kirkeudvikling

Kirsten Stejner, Ziva Møller, Bitten Vad Nedergaard, Else Marie Høy, Bodil Rosenmeyer, Grete Handby.

 

Orgeludvalget

Leif Kerstens, organist Michael Østergaard Jensen, Kirsten Stejner.

 

Serviceudvalget

planlægger og gennemfører servicefunktioner i forbindelse med gudstjenester m.v.:
 

Bente Madsen, Lise Lotte Andersen.

Ekstern: Jytte Lausen, Else Marie Høy, Anna Jørgensen.

 

Børne- og ungdomsudvalget

styrker, støtter, vedligeholder og udbygger børne- og ungdomsarbejdet i sognene

Bitten Vad Nedergaard, Lise Lotte Andersen, Inger Birgitte Bruhn.

Ekstern: Birgitte Andreasen.

 

Kommunikationsudvalget

Helle Enselmann, Lise Lotte Andersen, Esben Andersen, Inger Birgitte Bruhn, Christian Hebell Paulsen.