Udvalg

Vore udvalg, der stort set er fælles for begge sogne, består nu af menighedsrådsmedlemmer suppleret med eksterne medlemmer.


Udvalgsformandens navn står anført i fed. Udvalgenes hovedopgaver er anført. Udvalgene hjælpes og støttes i deres arbejde af en lang række frivillige, som yder en stor og meget påskønnet indsats.

Forretningsudvalget

Udvalget træffer evt. presserende beslutninger og forbereder sager for menighedsrådet


Medlemmer:

Brabrand Menighedsråd -  Lise Lotte Andersen, Per Gisselø, Kirsten Holmgaard og Bente Madsen.

Aarslev Menighedsråd - Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde

Præstegårdsudvalget

Udvalget har ansvaret for vedligeholdelse af præsteboligerne, Nordentoftvej 1 og Årslev Markvej 21.


Medlemmer: Henriette Linde, Bente Madsen, Bitten Vad la Cour og Ragnar Nielsen.

Sognegårdsudvalget

Udvalget har ansvar for vedligeholdelse af Sognegården.


Medlemmer: Niels Holm-Nielsen, Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Holmgaard, Ragnar Nielsen.

Børne- og pigekorudvalget

Udvalget støtter korets aktiviteter sammen med korlederen


Medlemmer: Simon Koefoed, Jytte M. Lausen

Ekstern: Rikke Olsen (forælder)

Kunstudvalg

Udvalget arrangerer kunstudstillinger i Sognegården


Medlemmer: Bodil Munch, Niels Holm-Nielsen

Eksterne: Liselotte (Lotte) Krusell, Birte Hayes, Birgit Jordansen

Oplevelsesudvalget

Udvalget arrangerer lørdagshøjskolen, oplevelsesture, højskoleuger og evt. sognerejser.


Medlemmer: Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Holmgaard. Jytte Lausen

Eksterne: Inge Tougaard, Lajla Rasmussen og Anne Mette Knudsen. 

Diakoniudvalget

Udvalget leder en række frivillige aktiviteter (f. eks. legestue og sangaftener).


Medlemmer: Bente Madsen, Ziva Møller, Gerda Jensen og Inger Birgitte Bruhn.

Eksterne: Karen Gleit

Korudvalget

Udvalget samarbejder med organisten om Brabrand Kirkes voksenkor.


Medlemmer: Simon Koefoed, organist Michael Østergaard Jensen, Bodil Munch.

Serviceudvalget

Udvalget planlægger og gennemfører servicefunktioner i forbindelse med søndags- og særgudstjenester, aktiviteter m. v.


Medlemmer: Bente Madsen, Lise Lotte Andersen, Jytte M. Lausen

Eksterne: Else Marie Høy, Anna Jørgensen

Aktivitetsudvalget

Udvalget arrangerer sogneaftener. Derudover deltager udvalget i fælles aktiviteter med Brabrand Årslev Fællesråd, KulturGas og Brabrand IF (f. eks. Grundlovsmøde og Samtale>Salon Brabrand).


Medlemmer: Christian Hebell Paulsen, Ziva Møller, Leif Kerstens, Gerda Jensen og Simon Koefoed.

Ekstern: Sonja Nicolaisen.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvalget har ansvar for planlægning og vedligeholdelse af Brabrand Kirke og Kirkegård i samarbejde med kirkegårdslederen.


Medlemmer: Leif Kerstens, Per Gissel Gisselø, Esben Andersen, Bodil Munch, Ragnar Nielsen (deltager som kirkeværge for Brabrand Kirke).

Ekstern: Thomas Møller

Sognebladsudvalget

Fire gange om året udkommer Brabrand Aarslev Kirkers kirkeblad til ca. 3.000 husstande. Redaktionsudvalget arbejder med udvikling, udarbejdelse og redigering af bladets artikler.


Medlemmer: Christian Hebell Paulsen, Lise Lotte Andersen, Simon Koefoed, Esben Andersen og Inger Birgitte Bruhn.

Ekstern: Ove Paulsen

Børne- og ungeudvalget

Udvalget styrker, støtter, vedligeholder og udbygger børne- og ungdomsarbejdet i sognene.


Medlemmer: Bitten Vad la Cour, Lise Lotte Andersen, Simon Koefoed

Ekstern: Birgitte Andreasen

Kommunikationsudvalget

Udvalget arbejder med ekstern kommunikation og har ansvaret for formidling på hjemmeside, sociale medier og øvrige digital- og printbaserede medier. Herudover udarbejder og vedligeholder udvalget sognenes kommunikationspolitik.


Medlemmer: Lise Lotte Andersen, Esben Andersen, Christian Hebell Paulsen

Valgbestyrelser

Bestyrelserne forbereder og gennemfører valgforsamlingen ifm. menighedsrådsvalg i 2020.


Medlemmer i Brabrand Sogn: Per Gisselø, Ziva Møller og Bitten Vad la Cour

Medlemmer i Sønder Aarslev Sogn: Christian Hebell Paulsen, Niels Holm-Nielsen og Henriette Linde.

Redigeret og besluttet 4. juni 2019. Der kan være foretaget rettelser efter denne dato.