Udvalg

Vore udvalg, der stort set er fælles for begge sogne, består nu af menighedsrådsmedlemmer suppleret med eksterne medlemmer.


Udvalgsformandens navn står anført i fed. Udvalgenes hovedopgaver er anført. Udvalgene hjælpes og støttes i deres arbejde af en lang række frivillige, som yder en stor og meget påskønnet indsats.

Forretningsudvalget

Udvalget træffer evt. presserende beslutninger og forbereder sager for menighedsrådet


Medlemmer:

Brabrand Menighedsråd -  Lise Lotte Andersen, Per Gisselø, Kirsten Holmgaard og Bente Madsen.

Aarslev Menighedsråd - Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde

Præstegårdsudvalget

Udvalget har ansvaret for vedligeholdelse af præsteboligerne, Nordentoftvej 1 og Årslev Markvej 21.


Medlemmer: Henriette Linde, Bente Madsen, Bitten Vad la Cour og Ragnar Nielsen.

Sognegårdsudvalget

Udvalget har ansvar for vedligeholdelse af Sognegården.


Medlemmer: Niels Holm-Nielsen, Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Holmgaard, Ragnar Nielsen.

Børne- og pigekorudvalget

Udvalget støtter korets aktiviteter sammen med korlederen


Medlemmer: Simon Koefoed, Jytte M. Lausen

Ekstern: Rikke Olsen (forælder)

Kunstudvalg

Udvalget arrangerer kunstudstillinger i Sognegården


Medlemmer: Bodil Munch, Niels Holm-Nielsen

Eksterne: Liselotte (Lotte) Krusell, Birte Hayes, Birgit Jordansen

Oplevelsesudvalget

Udvalget arrangerer lørdagshøjskolen, oplevelsesture, højskoleuger og evt. sognerejser.


Medlemmer: Inger Birgitte Bruhn, Kirsten Holmgaard. Jytte Lausen

Eksterne: Inge Tougaard, Lajla Rasmussen og Anne Mette Knudsen. 

Diakoniudvalget

Udvalget leder en række frivillige aktiviteter (f. eks. legestue og sangaftener).


Medlemmer: Bente Madsen, Ziva Møller, Gerda Jensen og Inger Birgitte Bruhn.

Eksterne: Karen Gleit

Korudvalget

Udvalget samarbejder med organisten om Brabrand Kirkes voksenkor.


Medlemmer: Simon Koefoed, organist Michael Østergaard Jensen, Bodil Munch.

Serviceudvalget

Udvalget planlægger og gennemfører servicefunktioner i forbindelse med søndags- og særgudstjenester, aktiviteter m. v.


Medlemmer: Bente Madsen, Lise Lotte Andersen, Jytte M. Lausen

Eksterne: Else Marie Høy, Anna Jørgensen

Aktivitetsudvalget

Udvalget arrangerer sogneaftener. Derudover deltager udvalget i fælles aktiviteter med Brabrand Årslev Fællesråd, KulturGas og Brabrand IF (f. eks. Grundlovsmøde og Samtale>Salon Brabrand).


Medlemmer: Christian Hebell Paulsen, Ziva Møller, Leif Kerstens, Gerda Jensen og Simon Koefoed.

Ekstern: Sonja Nicolaisen.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvalget har ansvar for planlægning og vedligeholdelse af Brabrand Kirke og Kirkegård i samarbejde med kirkegårdslederen.


Medlemmer: Leif Kerstens, Per Gissel Gisselø, Esben Andersen, Bodil Munch, Ragnar Nielsen (deltager som kirkeværge for Brabrand Kirke).

Ekstern: Thomas Møller

Sognebladsudvalget

Fire gange om året udkommer Brabrand Aarslev Kirkers kirkeblad til ca. 3.000 husstande. Redaktionsudvalget arbejder med udvikling, udarbejdelse og redigering af bladets artikler.


Medlemmer: Christian Hebell Paulsen, Lise Lotte Andersen, Simon Koefoed, Esben Andersen og Inger Birgitte Bruhn.

Ekstern: Ove Paulsen

Børne- og ungeudvalget

Udvalget styrker, støtter, vedligeholder og udbygger børne- og ungdomsarbejdet i sognene.


Medlemmer: Bitten Vad la Cour, Lise Lotte Andersen, Simon Koefoed

Kommunikationsudvalget

Udvalget arbejder med ekstern kommunikation og har ansvaret for formidling på hjemmeside, sociale medier og øvrige digital- og printbaserede medier. Herudover udarbejder og vedligeholder udvalget sognenes kommunikationspolitik.


Medlemmer: Lise Lotte Andersen, Esben Andersen, Christian Hebell Paulsen og Simon Koefoed.

Valgbestyrelser

Bestyrelserne forbereder og gennemfører valgforsamlingen ifm. menighedsrådsvalg i 2020.


Medlemmer i Brabrand Sogn: Per Gisselø, Ziva Møller og Bitten Vad la Cour

Medlemmer i Sønder Aarslev Sogn: Christian Hebell Paulsen, Niels Holm-Nielsen og Henriette Linde.

Grøn Kirke-udvalget

Udvalget arbejder for at fremme kirkernes grønne profil.


Medlemmer: Bitten Vad la Cour, Esben Andersen, Henning Ligaard, Lise Lotte Andersen, Mogens Brandt og Per Gissel Gisselø.

 

 

Redigeret og besluttet 4. juni 2019. Der kan være foretaget rettelser efter denne dato.