Sønder Aarslev Menighedsråd

Valgt for perioden 2016-2020

Kontakt menighedsrådet via sikker formular.

Navn
Niels Holm-Nielsen Formand/kontaktperson
Henriette Linde Næstformand/kasserer
Christian Hebell Paulsen
Gerda Jensen
Grethe Eriksen
Ernst Justesen Kirkeværge (ikke medlem)