Sønder Årslev Menighedsråd

Valgt for perioden 2020-2024:

Anne-Marie Møller Knudsen
Bente Gybo Enevoldsen
Grethe Rigmor Eriksen Kjeldsen
Henriette Linde, næstformand og kasserer
Niels Kristian Holm-Nielsen, formand og kontaktperson (personaleansvarlig)

Tilknyttet desuden (ikke medlemmer):
Ernst Justsen, kirkeværge
Peder Hansen, bygningskyndig


Kontakt menighedsrådet:

8129@sogn.dk


Referater:
Referater, egne møder - klik her
Referater, fælles med Brabrand Sogn - klik her