Brabrand Menighedsråd

Valgt for perioden 2020-2024:

Bitten Vad la Cour
Bodil Munch
Christian Hebell Paulsen
Karen Villumsen, kasserer
Kirsten Holmgaard Jakobsen, kontaktperson (personaleansvarlig)
Lise Lotte Andersen, formand
Per Gissel Gisselø, næstformand
Ragnar Højlund Nielsen, kirkeværge
Thue Sune Soelberg Godiksen
Ziva Møller

Tilknyttet desuden (ikke medlem):
Peder Hansen, bygningskyndig


Kontakt:
Formand Lise Lotte Andersen, tlf.: 23 45 45 32
Mail: 8128@sogn.dk 

Referater:
Referater, egne møder - klik her
Referater, fælles med Sdr. Årslev Sogn - klik her