Brabrand Menighedsråd

Valgt for perioden 2016-2020

Kontakt menighedsrådet via sikker formular.

Navn
Lise Lotte Andersen Formand
Per Gissel Gisselø
Kirsten Holmgaard Kontaktperson
Leif Kerstens
Bente Madsen Kasserer
Ziva Møller
Bitten Vad la Cour
Ragnar Nielsen Kirkeværge
Bodil Munch
Mette Skinnebach Vadstrup Næstformand