Folkekirkens Familiestøtte

Lise Møller Nissen
Lokalkoordinator, Aarhus Vestre og Søndre Provstier

Tlf. 3036 8696
E-mail: limn@km.dk