Brabrand og Sdr. Aarslev kirkegårde

Fælles kirkegårdskontor:

Engdalsvej 4 A -B
8220 Brabrand
(lige skråt overfor sognegården)

Tlf.: 86 26 21 20
E-mail: anda@km.dk

Kirkegårdsleder: Anton Dalgaard

Træffetid pr. telefon:
Mandag kl. 9 - 13
Tirsdag kl. 12 - 13
Onsdag kl. 9 - 13
Torsdag kl. 12- 13

Træffetid - personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl. 12 - 13


Siden 2012 har der været ens takster for alle folkekirkens kirkegårde i Aarhus Kommune.

Taksterne dækker de faktiske omkostninger til materialer og arbejdsløn.
Der indgår også en obligatorisk startafgift for alle nye gravsteder, som bl.a. dækker plantning og klipning af hæk eller anlæg af stenkant om gravstedet.

I taksterne er der ikke indregnet omkostninger til etablering og vedligeholdelse af fællesarealer på kirkegårdene, der jo stadig ønskes bevaret som fælles kulturelle områder.

Se oversigt over de gældende takster her

Se helhedsplan for udvikling af kirkegården her (Brabrand kirkegård)