Brabrand og Sdr. Aarslev kirkegårde

Fælles kirkegårdskontor:

Engdalsvej 4 A -B
8220 Brabrand
(lige skråt overfor sognegården)

Tlf.: 86 26 21 20
E-mail: anda@km.dk

Kirkegårdsleder: Anton Dalgaard

Træffetid pr. telefon:
Mandag kl. 9 - 13
Tirsdag kl. 12 - 13
Onsdag kl. 9 - 13
Torsdag kl. 12- 13

Træffetid - personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl. 12 - 13


Nye kirkegårdstakster for Folkekirkens kirkegårde i Aarhus 2021

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune har med virkning pr. 2021 genberegnet kirkegårdstaksterne gældende for Folkekirkens kirkegårde. 

Kirkegårdstakster skal følge de statslige regler for beregning af gebyrer, og skal genberegnes mindst hvert 4. år. Taksterne skal også være ensartede for alle Folkekirkens kirkegårde i Aarhus. 

Taksterne er omkostningsberegnet på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbrug på udvalgte kirkegårde i provstierne, og svarer til den pris der faktisk er forbundet med ydelserne på kirkegårdene.

I taksterne er der ikke indregnet omkostninger til etablering og vedligeholdelse af fællesarealer på kirkegårdene, der jo stadig ønskes bevaret som fælles kulturelle områder.

Se oversigt over de gældende takster her

Se helhedsplan for udvikling af kirkegården her (Brabrand kirkegård)