Kirkegården

Nye regler fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke betyder for os, at der fra 1. september 2012 kommer ens kirkegårdstakster for alle Folkekirkens kirkegårde i Aarhus kommune.

Taksterne skal dække de faktiske omkostninger til materialer og arbejdsforbrug. Desuden indføres for alle nye gravsteder en obligatorisk startafgift, som skal betale f. eks. plantning og klipning af hæk eller anlæg af stenkant rundt om gravstedet.

Se en oversigt over de gældende takster her

Se helhedsplan for udvikling af kirkegården her

På nogle kirkegårde har taksterne i mange år ikke været reguleret efter løn- og prisniveauet, så driften har givet stort underskud, og sådanne steder vil der komme store takststigninger.

I Brabrand-Aarslev, hvor taksterne jævnligt er blevet reguleret, vil nogle priser stige og nogle vil falde. I alt er ændringerne ikke voldsomme. F.eks. vil den årlige renholdelse af en kistegrav stige med gennemsnitlig 250 kr.

I taksterne er der heller ikke nu indregnet omkostninger til etablering og vedligeholdelse af fællesarealer på kirkegårdene, der jo stadig ønskes bevaret som fælles kulturelle områder

Kirkegårdskontoret finder du på denne adresse:

Engdalsvej 4a - b, 8220 Brabrand (ligger lige skråt overfor sognegården) 

Kontaktinformation til kirkegården finder du her.