Uden benzin går kulturkristendommens bil i stå

Preben Mogensen, der er præst ved vores danske venskabsmenighed Ansgar i Flensborg, gæstede Brabrand til sogneaften 15. marts 2018 om emnet ”Findes der en særligt dansk kristendom?” JA, svarer Preben Mogensen, for det særligt danske i både sprog, kultur, mentalitet og levevis er så tæt sammenvævet med det kristne, at begge får farve og præg af hinanden. Det oplever han selv hver dag: Forskellen mellem dansk og tysk kristendom, fordi vi som folk er forskellige og også har vidt forskellig historie som baggrund for at være danske og tyske.

Derimod advarede han meget mod at støtte sig til begrebet kulturkristendom. Det er blevet en udbredt holdning at kalde sig kulturkristne og gå ind for de kristne værdier uden at vedkende sig dem kristne tro på Gud. ”Men kulturkristendommen og de kristne værdier er ligesom en bil, og troen er bilens benzin! Det går fint, så længe vi kører ned ad bakke. Men uanset hvor stor og flot en bil, vi kører i af fælles samfunds-værdier, vil den uden benzin gå i stå i samme øjeblik, det begynder at gå op ad bakke.”

Det er et tankevækkende billede. Kan man i længden opretholde de kristne værdier, uden også at være fælles i troen? Mogensens svar er klart nej, og han mener, at det vil træde særlig tydeligt frem, så snart vi som fællesskab møder modgang.

Så tænker jeg på, hvad der bare de sidste 10-15 år sket i samfundets tilgang til os alle som borgere eller brugere og i særdeleshed til syge, gamle, flygtninge og bistandsmodtagere. Kan man vælge og fastholde de kristne værdier uden troen, eller er man nødt til at tage hele pakken for at kunne bære dem med ind i fremtiden. Hvad tænker du?

af Esben Andersen